Veertiendaagse van internationale solidariteit 2023 - "Brussel - Kruispunt van Diaspora"

 

De Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit staat dit jaar in het teken van het thema "Brussel - Kruispunt van Diaspora".

Brussel telt 175 nationaliteiten en heeft volgens sommige gespecialiseerde websites[1] het op één na hoogste percentage inwoners van buitenlandse origine ter wereld, na Dubai.
Er worden niet minder dan 108 talen gesproken door de diaspora die in Brussel wonen.

De cel Internationale solidariteit van de Stad Brussel werkt regelmatig samen met diasporaverenigingen die hun roots in Afrika of Zuid-Amerika hebben.
Deze verenigingen zijn ook vertegenwoordigd in de adviesraad van de Stad Brussel. Deze verenigingen zijn actief in hun land van herkomst en ontwikkelen projecten in  samenwerking met de lokale bevolking (scholen bouwen, landbouwcoöperaties opstarten en uitrusten, opleidingen financieren, enz.).
Uit deze dynamiek blijkt de wens om de banden van de verenigingen met de staat/natie van herkomst te bevestigen en de wens om bij te dragen aan projecten die zinvol zijn en inspelen op lokale behoeften.

De bijdrage van diasporagemeenschappen aan de uitvoering van projecten in hun land van herkomst gaat veel verder dan louter geldstromen. Diaspora's kunnen in hun gemeenschap van herkomst sociaal kapitaal of ideeën, gedragingen, identiteiten en kennis inbrengen die ze tijdens hun verblijf in een ander deel van het land of in het buitenland hebben opgedaan[2]".

De hoeveelheid geld die hiermee gemoeid is, moet echter worden toegelicht. De recente gezondheidscrisis in verband met de COVID-19 pandemie veroorzaakte een wereldwijde recessie die leidde tot een aanzienlijke daling van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) en directe buitenlandse investeringen (FDI) wereldwijd.
De geldtransferts bleven vrijwel onveranderd tijdens de pandemie. Het jaar 2021 bevestigde deze trend: het volume van de geldtransferts overtrof de officiële ontwikkelingshulp en directe buitenlandse investeringen. "Dit onderstreept het belang van deze stromen, die een echte levensader vormen en huishoudens in staat stellen om essentiële zaken als voedsel, gezondheidszorg en onderwijs te financieren tijdens perioden van economische tegenspoed in de landen van herkomst van migranten."[3]
De kosten van deze geldtransfers kunnen hoog oplopen en het zou goed zijn om ze te vereenvoudigen door de kosten te verminderen.

Daarnaast is het duidelijk dat veel informele financiële overdrachten moeilijk te registreren zijn. Al deze feiten tonen aan hoezeer de actieve betrokkenheid van diasporagemeenschappen een belangrijke pijler is van internationale solidariteit en bijdraagt aan het verminderen van ongelijkheid wereldwijd.

Diaspora's zijn ook essentieel om de kunst en cultuur van hun landen van herkomst in Brussel op een legitieme manier te profileren.
De achtergronden van hun leden zijn een toegevoegde waarde om ons te helpen de uitdagingen die op het spel staan beter te begrijpen in een wereld waar alle uitdagingen mondiaal zijn, omdat alles nauw met elkaar verbonden is. Ze leren ons ook over de intensiteit van de onrechtvaardigheden die migratietrajecten doorkruisen.

De doelstellingen van de Veertiendaagse van de internationale solidariteit 2023 zijn dan ook om het werk van de Brusselse diaspora in het buitenland en hier in eigen land in de kijker te zetten. We onderzoeken de vragen van de diaspora over hoe we meer internationale solidariteit in onze samenleving kunnen invoeren om sociale rechtvaardigheid te bevorderen.

Het zal ook een gelegenheid zijn om te discussiëren over manieren om diasporagemeenschappen te integreren in ontwikkelingssamenwerkingsprojecten die worden gefinancierd door institutionele donoren op verschillende bestuursniveaus (door hen te beschouwen als partners/belanghebbenden en niet alleen als economische spelers), het belang van het verdedigen van de menselijke mobiliteit, permanent of circulair, en het vereenvoudigen van de uitwisseling van expertise en kennis tussen diasporagemeenschappen.

Migratie van Colombianen in België en elders // Conferentie, Debat, Filmvoorstelling
09/10/2023
Ballingschap en verzet // Workshop, Conferentie, Debat, Tentoonstelling, Jeugd - School, Muziek, Filmvoorstelling, Voorstelling, Theater
03/10/2023, 10/10/2023, 11/10/2023, 12/10/2023