Café partagé. Delen en herverdelen als antwoord op de corona-crisis.

Café partagé

De coronacrisis heeft geleid tot een plotse ‘pauze’ en tijd voor reflectie, met name over hoe we omgaan met de aarde en met onze medemensen. Echter, zoals bij zovele crisissen zijn de zwaksten het grootste slachtoffer, hier en wereldwijd. We moeten allen samenwerken aan een wereld die weerbaarder is bij crisissen en waarin iedereen aan bod komt. Daar zijn oplossingen voor, van het lokale tot het globale niveau, maar die komen er niet vanzelf. Delen, herverdelen en onderlinge solidariteit staan daarbij steeds centraal.

Het debat zal zich concentreren op het delen van ervaringen en positieve oplossingen die gebaseerd zijn op (interculturele) solidariteit, en het formuleren van beleidsvoorstellen die op lokaal stedelijk niveau realiseerbaar zijn. Hiertoe gaan ervaringsdeskundigen en experten met elkaar in gesprek.  De situatie van mensen in armoedesituaties  in Brussel, van vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf, en van mensen in het Zuiden komt aan bod. We illustreren een en ander met enkele clips, we luisteren op met een streepje muziek, en praten na met een drankje.

Datum
-
Organisator
Broederlijk Delen
House of compassion
Orbit
Welzijnzorg
Categorie
Conferentie
Debat
Taal
NL
Praktische informatie

House of Compassion - Begijnhofkerk - Begijnhof 2062 - 1000 Brussel

Contactpersoon : Els Verheyen

Gratis toegang - reservatie via formhttps://www.broederlijkdelen.be/nl/inschrijving-cafe-partage-brussel

https://www.broederlijkdelen.be/nl/agenda/cafe-partage

https://www.facebook.com/events/744578839650538/