Naar een officieel kader voor informele beroepen in de Democratische Republiek Congo

informele arbeid in DRC

Een conferentie/debat om de aandacht te vestigen op de grote uitdagingen voor waardig werk in de Democratische Republiek Congo, waar een groot aantal (vrouwelijke) werknemers actief is in de informele sector.

De informele sector staat vaak voor een gebrek aan sociale bescherming, werkonzekerheid en slechte arbeidsomstandigheden.
Het is in die context dat Forum Lisanga vzw een debat organiseert om het grote publiek, de actoren op het terrein en politici bewust te maken van de noodzaak om een officieel kader te creëren voor informele beroepen en mensen in precaire werksituaties.

Datum
-
Organisator
Forum Lisanga ASBL
Categorie
Conferentie
Debat
Taal
FR
Praktische informatie

Centrum Hageltoren / Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel

Contact: Ursule AKATSHI (0492 66 71 45) - akatshiursule@gmail.com

Reservatie verplicht

Toegang tot dit evenement wordt alleen geautoriseerd door het bezit van een geldig Covid Safe Ticket (volledig vaccinatieschema, PCR-test of negatieve antigeentest, certificaat van genezing) - meer informatie op de site https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket

https://www.facebook.com/102593445502928/posts/106057771823162/