Ongelijkheid en fiscaliteit

Kairos

De neoliberale mondialisering is een paradigma waarin verschillende factoren naast elkaar bestaan: toenemende ongelijkheid op het gebied van rijkdom, digitale ongelijkheid, ongelijkheid op het gebied van gezondheid en de gevolgen van Covid, inkomensongelijkheid, ongelijkheid in de toegang tot voedsel en natuurlijke rijkdommen.

Deze factoren dragen bij tot flagrante onrechtvaardigheden zoals oorlogen en migraties waarop adequaat moet worden gereageerd.

Deze neoliberale mondialisering biedt echter, ondanks al haar verschijningsvormen, nieuwe kansen, met name door de invoering van technologische revoluties zoals internet dat onmiddellijke communicatie en uitwisselingen via sociale netwerken mogelijk maakt of vervoer dat een grotere mobiliteit mogelijk maakt. Dit biedt kansen om iedereen beter te integreren en dus beter te verdelen wat eenieder toekomt.

Dit veronderstelt een eerlijke verdeling van goederen en respect voor het algemeen belang. Dat is waar onze belastingen aan bijdragen. Het is noodzakelijk om deze eis naar een mondiaal niveau te tillen om een antwoord te vinden op de mondiale problemen van schuldenlast, ongelijkheid op het vlak van middelen en inkomen en de accumulatie van kapitaal.

Er is geen sociale rechtvaardigheid zonder fiscale rechtvaardigheid. We hebben eerlijke, progressieve en herverdelende belastingen nodig. Maak een einde aan fraude en belastingontduiking.

Kairos Europe (Wallonië/Brussel) gaat hierover in gesprek met Oxfam, Justice et Paix en Patrick Bolelo (consulent in onderwijssystemen voor de Congolese regering).

Datum
-
Organisator
Kairos Europe
Categorie
Conferentie
Debat
Taal
FR
Praktische informatie

Cultureel centrum Noordpool  / Antwerpsesteenweg 208 - 1000 Brussel.

Gratis

Contact : francois.gobbe@belgacom.net

https://kairoswb.com/